MỘT SỐ HÌNH HỌC VIÊN THỰC HÀNH TRÊN DA NHÂN TẠO.

MỘT SỐ HÌNH HỌC VIÊN THỰC HÀNH TRÊN DA NHÂN TẠO.

" "
 Sau 5 tháng học các học viên sẽ học và thực hành trên da nhân tạo. Việc tiếp theo các bạn sẽ được học và làm quen về máy xăm và 1 số dụng cụ trong tattoo .
Sau đây là 1 số  hình xăm trên da nhân tạo của học viên đã thực hiện trong thời gian học.