Our Artwork
Không phải là một trò chơi nhất thời rồi thôi, mà hình xăm được khắc trên người sẽ đi theo ta suốt cuộc đời, chính vì vậy, đã quyết định xăm hình thì phải cần tìm được một nghệ nhân xăm giỏi – uy tín.
Artists
Bình Tattoo
Cảm nhận của khách hàng