Hôm nay e vẽ khói ,học viên  vẽ chân dung

Hôm nay e vẽ khói ,học viên vẽ chân dung

" thời gian sẽ không chờ đợi ta ,nếu có cố gắng bám víu thời gian sẽ trả lời cho ta tất cả "