Học viên vẽ khối

Học viên vẽ khối

" - Bước đầu tiên các bạn sẽ được bổ sung kiến thức mỹ thuật.Đi từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất. Muốn trở thành thợ xăm các bạn phải học mỹ thuật. - Trong thời gian học mọi nổ lực của bạn sẽ giúp bạn có một nền tản tốt để đi đến con đường làm thợ xăm. "
* Có rất nhiều  câu hỏi được đặc ra... Chẳng hạn e không  có hoa tay . Em không biết vẽ thì có học xăm được không ?
* Chỉ cần bạn có đam mê. những câu hỏi đặt ra ở trên đều vô nghĩa.
- *Có công mài sắt có ngày nên kim* 
Đây là câu ca da tục ngữ không hề xa lạ gì nữa.Mọi sự nổ lực trong thời gian học sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi đó.
* Nếu đã có đam mê với bộ môn nghệ thuật này thì đừng suy nghĩ gì thêm. Hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp các bạn .